Images with fixed dimensions
vecer-kultovniho-dialogu/baraka-photo-006sm.jpg

Večer kulturního dialogu, Café Spolek, Brno, 22.5.2008